Papptak & tätskikt

Tak är vår passion. Vi arbetar främst mot industrier, kommuner, bygg- och fastighetsbolag med allt från nyproduktion och större omläggningar till service. Vår yrkesstolthet ger dig hög kvalitet, kreativa lösningar – med produkter och material som följer dagens hårda miljökrav.

Vi lägger, byter, renoverar och underhåller tak.

Vi arbetar med papptak, tätskikt, teknisk isolering, takvegetation och taksäkerhet. I folkmun är vi pappläggare.

Verksamma i hela Sverige

Vi är verksamma i hela Sverige, med kontor i Stockholm, Göteborg och Kristianstad.

Hållbara metoder

Vårt mål är att inom ramen av vad arbetets natur och utformning tillåter, alltid sträva efter en så hållbar metod, med minsta möjliga miljöpåverkan som möjligt.