Nyproduktion

Med oss som underentreprenör för takentreprenad med papptak kan du känna dig trygg. Vi håller tider och lovar högsta kvalitet på både utförande och material.

Från start till mål

Vi är vana att arbeta både som underentreprenör och som totalentreprenör. Vi hjälper er genom ert projekt. Från projektering till avslutat arbete är vi en trygg lösning. Vi antar oss all dokumentation, tillstånd och Id06 om arbetet kräver det.

Hög kvalitet

Vi strävar alltid mot hög kvalitet och lämnar tillsammans med våra leverantörer 15 års garanti. Vi arbetar endast med godkända material som klarar de nationella hårda kraven.

Anpassade efter vårt nordiska klimat

Vi arbetar endast med material som är anpassade efter det nordiska klimatet. Taket på en byggnad är, trots allt, den mest utsatta punkten på en byggnad. Att välja hög kvalitet och material för vårt klimat är därför oerhört viktigt.

Generösa garantier

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.