Kvalitet och miljö

Taksäkerhet har som mål att för inom ramen av vad arbetets natur och utformning tillåter, alltid sträva efter en så hållbar metod, med minsta möjliga miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar alltid efter att hålla oss uppdaterade med tekniska hjälpmedel samt att regelbundet uppdatera oss med de senaste utbildningarna inom arbetsmiljö/miljö i den mån de anses vara relevanta för vår typ av arbete.

Företagets krav på utbildningsnivå

Företaget anser att som ansvarig för arbetsmiljö och miljöfrågor, bör man genomgått följande utbildningar.

– Bas P & U
För att säkerhetsställa ett korrekt utförande vid takarbete, har vi även utbildningarna Säkra tak, Taksäkerhetlicens, Liftutbildning, Säkra lyft, Ställning till 9m, Het arbete, HLR-utbildning och Takläggarlicens.

Kvalité och Miljöpolicy

  • Deponi sorteras i containers och tas om hand av återvinningsstationer.
  • Vi upprättar enligt gällande lagar, arbetsmiljöplaner med riksinventeringar för våra uppdrag.
  • Vi följer och har tecknade kollektivavtal genom Byggföretagen.
  • I de fall vi är underentreprenör deltar vi i beställande företags skydds- & arbetsmiljöronder.
  • I de fall vi själva ansvarar för arbetsmiljön, utförs på större arbetsplatser skyddsrond.
  • Vi följer samtliga krav på anmälningar till berörda myndigheter vid takarbeten.

Systematisk arbetsmiljö och miljöarbete

Företagets strävan är att alltid följa gällande arbetsmiljö och miljölagar.

En relativ lägstanivå för vårt arbete är:

  • Fordonsflotta hålls uppdaterad för att minska miljöpåverkan
  • Vid samtliga jobb erbjuda miljövänliga alternativ vad gäller material

Arbete som underentreprenör åt beställare

När vi kontrakteras av företag som underentreprenör, följer vi alltid det beställande företagets arbetsmiljö och miljöpolicy, såvida det beställande företaget inte uppenbarligen går mot våra egna uppsatta mål och interna bestämmelser. I de fall beställande företag har som krav att vi för deras företag genomgår särskild utbildning eller genomgång, för den specifika arbetsplatsens regler, ingår detta alltid kostnadsfritt vid första besöket för våra anställda på arbetsplatsen.

Kemikalier och hälsofarliga ämnen

Vår strävan är att aldrig tillföra kemikalier som är under utfasning på våra arbetsplatser, vid misstankar om hälsofarliga ämnen, utför vi alltid provtagningar för att minska risken att våra anställda eller andra på arbetsplatserna kan riskera att komma i kontakt med dessa ämnen, samt för att kunna, enligt gällande regler och metoder hantera dessa ämnen med ett korrekt tillvägagångssätt.

Generösa garantier

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.