Tjänster

Vi är vana att jobba både som underentreprenör och som totalentreprenör. Vi hjälper er genom ert projekt. Från projektering till avslutat arbete är vi en trygg lösning för er. Vi antar oss all dokumentation, tillstånd och Id06 om arbetet kräver det.

Generösa garantier

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.