Service

Vår servicepolicy garanterar dig konsultation inom 24 timmar och en påbörjad service inom 72 timmar. Så att dina skador minimeras vid plötsliga läckage eller storm.

Service på nya och gamla tak

Vi erbjuder även serviceavtal där vi tar hand om era tak genom årliga kontroller, erbjuder lösningar för utsatta takdelar när de tjänat sin tid. Även städning, snöskottning och istappsborttagning erbjuds.

Generösa garantier

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.