Hållbara material för miljön

Vi strävar alltid efter att ta in miljöpåverkan när vi väljer produkter att arbeta med. Det är viktigt för oss att välja takmaterial med lång hållbarhet, och som ger så litet klimatavtryck som det är möjligt.

NOXOUT

NOXOUT är en produkt som reducerar mängden NOx-partiklar i luften, och ger en renare luft. Utsläppen av NOx-partiklar sker från t.ex. bränder, bilar, lastbilar förorenar luften och är skadliga för miljön.

Vänligen acceptera cookies gällande Statistik och Marknadsföring för att visa denna video.

Gröna tak

Gröna tak, även kallade sedum-tak, fångar upp regnvatten och gör så att avrinningen till dagvattensystemet utjämnas. Detta kan ha stor betydelse i stadsmiljöer där de flesta av ytorna är hårdgjorda. Med hjälp av sedum-tak fångas skadliga partiklar upp, och klimatpåverkan minskas eftersom växterna på taket binder koldioxid.

Leverantörer och material

Vi arbetar endast med godkända material som klarar de nationella hårda kraven. Vi jobbar hårt för att använda oss av nära leverantörer och material. Det gör att vi kan säkerställa att nationella miljömål hålls och transportsträckorna blir kortare. 

Leverantörer

Generösa garantier

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på tak.