Takrenovering på 3st flerbostadshus i Mälardalen

Vi ska utföra takrenovering på 3st flerbostadshus i Mälardalen, två i Bro och ett i Uppsala. 
Start är omgående och takrenoveringarna kommer utföras parallellt med varandra. Arbetena innefattar rivning av befintlig takkonstruktion, uppbyggnad av nya takstolar och råspont som dimensioneras för solceller innan ny plåt och papp monteras, totalt 2400m2. Allt sker under väderskydd för att kunna försäkra att ingen fukt kommer in i fastigheten under byggtiden.