Vi har blivit tilldelade takentreprenaden på Kvirkelhusen i Lomma

Våra arbete startar i Mars 2024. Här ska vi utföra traditionell takläggning med en takboard mot råspont men även klistrat pir-system på terrass och tätskikt nere i bjälklaget.

Vi tackar MVB för fortsatt förtroende.